Witamy w bazie danych,

oddajemy w Państwa ręce elektroniczną wersję najobszerniejszego w Polsce zbioru danych na temat monitoringu przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi monitoring takich zdarzeń nieprzerwanie od blisko dwudziestu lat.

Niniejsza baza powstała, by ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do tych informacji w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na problem rasizmu, neofaszyzmu, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. Zjawiska te uważamy za istotne zagrożenia dla spokoju społecznego w naszym kraju. Uznanie tego faktu wpłynie na zmianę ich powszechnej oceny, tj. zmniejszenie społecznej obojętności, a nawet przyzwolenia na nie.

Baza internetowa obejmuje lata 2010-2012.

 

Fundacja EVZ Baza powstała dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.

Fundacja Batorego W latach 2011-2012 Brunatna Księga powstawała w ramach programu „Monitorowanie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji o incydentach na tle rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym” przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.
BAZA DANYCH »